Pomysłowy Żoliborz

O Pomysłowym Żoliborzu

„Pomysłowy Żoliborz" to pilotaż dla całej Warszawy, który trwał od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2019. Działania i rozwiązania, jakie proponowaliśmy, były próbą i testem: czy w ten sposób można skutecznie wspierać mieszkańców i ich pomysłowość? Niniejsza strona była prototypem narzędzia internetowego, którym sprawdzaliśmy, czy warto w przyszłości opracować w Warszawie internetowe narzędzie wspierające osoby z pomysłami.

 

W oparciu o doświadczenia pilotażu wypracowaliśmy rekomendacje dla dzielnicy oraz dla miasta, zapraszamy do lektury.

 

Jeśli masz pomysły na lokalne działania, nadal możesz skorzystać ze wsparcia, jakie opracowaliśmy w ramach Pomysłowego Żoliborza. Zapraszamy też do żoliborskich Miejsc Aktywności Lokalnej, gdzie znajdziesz więcej informacji o tym, jak zaangażować się i w jaki sposób realizować zaplanowane inicjatywy.

 

  • Możesz skorzystać ze wsparcia mentora – sąsiada bądź sąsiadki z Żoliborza, osoby z doświadczeniem, która wysłucha, porozmawia i doradzi, jak przejść od pomysłu do działania, jak skutecznie realizować pomysły.
  • Możesz zapoznać się z pomysłami lub wpisać własne – zarówno zrealizowane jak i takie, które są w toku, możesz szukać inspiracji, współpracowników i sojuszników dla swoich pomysłów.
  • Możesz zajrzeć do narzędziownika – znajdując jakie wsparcie przy realizacji pomysłów możesz uzyskać z m.st. Warszawy i z innych źródeł.

 

 

„Pomysłowy Żoliborz" jest zadaniem zleconym Fundacji Pole Dialogu i finansowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Fundacja została wybrana w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w 2018 r. przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Pełna nazwa zadania publicznego brzmi: „Pole dla pomysłów – stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej".   O Fundacji:

 Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Wartości towarzyszące nam w codziennej pracy to sens, wiedza, pomysłowość, wrażliwość i rzetelność. Sięgamy po nie prowadząc zajęcia i szkolenia, realizując badania społeczne, wspierając dialog i animując współpracę między instytucjami i obywatelami. Znajdziesz nas też na Facebooku.

sponsors