Pomysłowy Żoliborz

O Pomysłowym Żoliborzu

„Pomysłowy Żoliborz” powstał po to, by mieszkankom i mieszkańcom łatwiej było realizować w naszej dzielnicy pomysły na rzecz okolicy i wspólnoty. 

Możesz skorzystać ze wsparcia mentora  – sąsiada bądź sąsiadki z Żoliborza, osoby z doświadczeniem, która wysłucha, porozmawia i doradzi, jak przejść od pomysłu do działania, jak skutecznie realizować pomysły.

Możesz zapoznać się z pomysłami lub wpisać własne – zarówno zrealizowane jak i takie, które są w toku, możesz szukać inspiracji, współpracowników i sojuszników dla swoich pomysłów.

Możesz zajrzeć do narzędziownika – znajdując jakie wsparcie przy realizacji pomysłów możesz uzyskać z m.st. Warszawy i z innych źródeł.

Możesz wziąć udział w wydarzeniach – na żywo spotkać się z innymi aktywnymi osobami, uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, znaleźć osoby do współdziałania.

 

„Pomysłowy Żoliborz” to pilotaż dla całej Warszawy. Działania i rozwiązania, jakie teraz proponujemy, są próbą i testem: czy w ten sposób można skutecznie wspierać mieszkańców i ich pomysłowość? Niniejsza strona jest protypem narzędzia internetowego, które w przyszłości może być opracowane na użytek całej Warszawy. Uczymy się, zbieramy doświadczenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi, zarówno na słowa poparcia, jak i uwagi krytyczne. 

„Pomysłowy Żoliborz” jest zadaniem zleconym Fundacji Pole Dialogu i finansowanym przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Fundacja została wybrana w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w 2018 r. przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. Pełna nazwa zadania publicznego brzmi: „Pole dla pomysłów – stworzenie oraz testowanie pilotażowego mechanizmu wspierania na Żoliborzu międzysektorowej współpracy na rzecz realizacji pomysłów dla społeczności lokalnej”. 

O Fundacji:

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Wartości towarzyszące nam w codziennej pracy to sens, wiedza, pomysłowość, wrażliwość i rzetelność. Sięgamy po nie prowadząc zajęcia i szkolenia, realizując badania społeczne, wspierając dialog i animując współpracę między instytucjami i obywatelami. Znajdziesz nas też na Facebooku.

sponsors