Pomysłowy Żoliborz

Dostępność

Dostęp do sieci oznacza możliwość dostępu do sieci i jej zawartości przez wszystkie osoby, bez względu na niepełnosprawność (fizyczną, intelektualną lub techniczną), która może powstać lub od tych, które wynikają z kontekstu użytkowania (technologiczny lub środowiskowy). Podczas projektowania stron internetowych z myślą o dostępności, wszyscy użytkownicy mogą uzyskać dostęp do treści na równych warunkach, na przykład:

  • Dostarczając alternatywny tekst zamiast obrazów, pozwala użytkownikom niewidomym lub niedowidzącym na korzystanie ze specjalnych czytników, aby uzyskać dostęp do informacji.
  • Gdy filmy mają napisy, użytkownicy z problemami ze słuchem mogą je w pełni zrozumieć.
  • Jeśli treść jest napisana prostym i ilustrującym językiem, użytkownicy mający problem z uczeniem się są w stanie lepiej ją zrozumieć.
  • Jeśli użytkownik ma problemy z poruszaniem się i trudności z używaniem myszy, alternatywą pomocną w nawigacji jest klawiatura.

Skróty klawiaturowe

Aby móc poruszać się po tej stronie w przystępny sposób, zaprogramowano grupę kluczy szybkiego dostępu, które spinają główne sekcje ogólnego zainteresowania, wedle których strona jest zorganizowana.

Skróty klawiaturowe dla menu nawigacji
Klucz Strona
0 Strona Główna
1 Debaty
2 Wnioski
3 Głosów
4 Budżety partycypacyjne
5 Procesy legislacyjne

W zależności od używanego systemu operacyjnego i przeglądarki, kombinacja klawiszy będzie następująca:

Kombinacja klawiszy w zależności od systemu operacyjnego i przeglądarki
Przeglądarka Kombinacje kluczy
Wyszukiwarka ALT + skrót, a następnie ENTER
Firefox ALT + CAPS + skrót
Chrome ALT + skrót (CTRL + ALT + skróty dla MAC)
Safari ALT + skrót (CTRL + ALT + skróty dla MAC)
Opera CAPS + ESC + skrót

Rozmiar tekstu

Dostępny projekt tej strony pozwala użytkownikowi wybrać rozmiar tekstu, który mu odpowiada. Ta akcja może odbywać się w różny sposób w zależności od używanej przeglądarki.

Przeglądarka Działanie, które należy podjąć
Wyszukiwarka Widok > rozmiar tekstu
Firefox Widok > rozmiar
Chrome Ustawienia (ikona) > Opcje > Zaawansowane > zawartość www > rozmiar tekstu
Safari Widok > powiększenie / pomniejszenie
Opera Widok > skala

Innym sposobem na modyfikację rozmiar tekstu jest użycie skrótów klawiaturowych zdefiniowanych w przeglądarkach, w szczególności kombinacji klawiszy:

  • CTRL i + (CMD i + Mac) Zwiększa rozmiar tekstu
  • CTRL i - (CMD - i na komputerze MAC) Zmniejsza rozmiar tekstu

Zgodność z normami i projektowaniem wizualnym

Wszystkie strony witryny są zgodne z Wskazówki dotyczące dostępności lub ogólne zasady projektowania ustanowione przez Grupę Roboczą WAI abbr> należącą do W3C.

sponsors