Pomysłowy Żoliborz

Maria Jagaciak

Żoliborzanka, niemal od urodzenia. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, na co dzień pracuje w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia", gdzie zajmuje się m.in. projektami związanymi z aktywizacją obywatelską seniorów i młodzieży konsultacjami społecznymi i budżetem obywatelskim. Zadania w Stoczni stara się godzić ze swoją długoletnią pasją – tańcem irlandzkim, którym często wypełnia pozostałe po pracy godziny dnia.

sponsors