Pomysłowy Żoliborz

Kodeks współpracy - warsztat

Zapraszamy osoby działające na Żoliborzu na rzecz mieszkańców i okolicy do wspólnego wypracowania Kodeksu współpracy. W maju tego roku w kilkunastoosobowym gronie szukaliśmy odpowiedzi na pytanie: czym jest Żoliborz – rajską wspólnotą czy piekłem małych wojen? Stworzyliśmy listę wyzwań i barier, które skutkują animozjami i konfliktami. Przeczytaj podsumowanie.

 

Spisaliśmy propozycję listy zasad, którymi chcemy się kierować w rozmowach i współpracy. Wierzymy, że wypracowanie razem takich zasad i wspólny wysiłek, by je upowszechnić, da szansę na realną zmianę kultury dialogu. Wierzymy, że relacje między nami – osobami aktywnymi na Żoliborzu – decydują o tym, jaki jest klimat całej dzielnicy.

 

Wszystkich, którzy podobnie jak my mają nadzieję na lepszą komunikację i współpracę miedzy żoliborskimi społecznikami, zapraszamy do pracy nad Kodeksem współpracy w trakcie warsztatu w sobotę 14 września w godzinach 10.30 - 16.30 (dokładne miejsce podamy bliżej samego wydarzenia).

 

Punktem wyjścia na spotkaniu 14 września będzie diagnoza wyzwań i barier wypracowana w maju. Następnie wspólnie ustalimy, jaka powinna być formuła kodeksu, kto będzie jego adresatem, jak chcemy go używać. W warsztatowej formie wypracujemy treść kodeksu, po czym wspólnie ustalimy, jakie dalsze kroki podejmiemy, aby był to żywy dokument.

 

Ponieważ chcemy dostosować formułę spotkania do ilości osób, bardzo prosimy o informację o chęci uczestnictwa w warsztacie do środy 4 września. Ze względu na przebieg zależy nam na uczestnictwie pełnej grupy w całym spotkaniu – od godz. 10.30 do 16.30. Prosimy wziąć to pod uwagę deklarując uczestnictwo. Osobom zgłaszającym się po terminie 4 września nie gwarantujemy możliwości uczestnictwa w spotkaniu.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do Weroniki Chodacz:

601 393 676, w.chodacz@poledialogu.org.pl

sponsors