Pomysłowy Żoliborz

Wróć

Ogród w Witkacym

admin admin  •  03-04-2019  •    Brak komentarzy
Fotografia z archiwum organizatora
Fotografia z archiwum organizatora


Kod wniosku: -2019-04-14

Ogród społecznościowy w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. I. Witkiewicza.

Główny Cel

  • edukacja architektoniczna i obywatelska uczniów oraz okolicznych mieszkańców

  • założenie ogrodu przy LXIV L. O. im. St. I. Witkiewicza

Lider

Fundacja Hopsiup Project

Sojusznicy

Urząd Dzielnicy Żoliborz, Izba Architektów RP

Narzędzia wykorzystane do realizacji

  • program powszechnej edukacji architektonicznej prowadzony przez Izbę Architektów RP we współpracy z Urzędem Dzielnicy w żoliborskich szkołach

  • Inicjatywa lokalna - wniosek o środki na realizację ogrodu zgłoszony przez uczniów.

Miejsce

ogród przy boisku szkolnym przy LXIV L. O. im. St. I. Witkiewicza oraz część przestrzeni należącej do Urzędu

Przebieg

We wrześniu 2018 odbył się piknik sąsiedzki, który był połączony z zapoczątkowaniem realizacji zmian architektonicznych, zaplanowanych na terenie ogrodu. Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie, ale również okoliczni mieszkańcy, sąsiedzi i społeczność lokalna.

Czy pomysł ma kontynuację?

Ciągła praca nad utrzymaniem ogrodu

Co utrudniało nam realizację?

Brak większych trudności, poza: 

  • uciążliwością wyceny potrzebnych materiałów we wniosku; 

  • brak możliwości konsultacji ze specjalistami, zajmującymi się podobnymi przedsięwzięciami; 

  • brak możliwości podzielenia się uzyskaną wiedzą i umiejętnościami z innymi.

Co pomagało nam w realizacji?

  • Współpraca stron na wysokim poziomie, wynikająca z dobrze dobranych stron; 

  • dobrze sprecyzowany wspólny cel; 

  • praktyczne zaangażowanie projektem osób, których tenże dotyczył.

Podsumowanie

Realizacja projektu odbywa się sprawnie, głównie przez dobrą współpracę stron i właściwy podział obowiązków oraz poczucie satysfakcji z działania i realnego wpływu na swoje otoczenie. Projekt pokazuje, że w takim działaniu kluczowe są: dopasowany temat inicjatywy, zgodna współpraca stron, zrzeszanie sojuszników oraz długoterminowe działania systemowe.

Ogród społecznościowy w Witkacym


Zaloguj się lub Zarejestruj się by zostawić komentarz.
Niniejszy pomysł ma żadnych powiadomień.
Nie ma zdefiniowanych wydarzeń
sponsors