Pomysłowy Żoliborz

Wróć

Sprzeciw wobec zmiany nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego

admin admin  •  03-04-2019  •    Brak komentarzy
Stanisław Tołwiński
Stanisław Tołwiński


Kod wniosku: -2019-04-15

Dążenie do zachowania nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego.

Główny cel

  • działania na rzecz przywrócenia nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego  

  • pokazanie sprzeciwu wobec decyzji wojewody,  

  • edukowanie o tym, kim był Stanisław Tołwiński i jakie są jego zasługi dla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Żoliborza i Warszawy 

Lider/Liderka/Grupa inicjatywna

Grupa mieszkańców

Sojusznicy

Agnieszka Haska, Donata Rapacka, osoby ze Stowarzyszenia Żoliborzan,  osoby związane z Klubem Sady, członkowie Miasto Jest Nasze #Żoliborz, członkowie Rady Osiedla Żoliborz WSM III, burmistrz dzielnicy Krzysztof Bugla 

Wykorzystane narzędzia

  • stworzenie petycji na portalu internetowym i wysłanie jej do wojewody 

  • akcja zbierania podpisów w internecie  

  • nagłośnienie problemu przez prasę

  • zaangażowanie wielu osób,  mieszkańców Żoliborza, członków wielu organizacji społecznych

Miejsce

Osiedlowa ulica na Żoliborzu  im. Stanisława Tołwińskiego / Macieja Kalankiewicza „Kotwicza“ 

Działania

Grupa zaangażowanych osób przygotowała petycję w sprawie zachowania nazwy ulicy Stanisława Tołwińskiego i zebrała około 300 podpisów poparcia. Przedstawiciele organizacji Stowarzyszenie Żoliborzan i Miasto Jest Nasze złożyli petycję i odbyli spotkanie z wojewodą.  

Sprawa omawiana była w kilku etapach przez lokalny samorząd. Najpierw Komisja Kultury Rady Dzielnicy i następnie Rada Dzielnicy nie przyjęła stanowiska sprzeciwiającego się tej zmianie. Wkrótce potem opublikowano informację o odznaczeniu Sprawiedliwego wsród Narodów, jakie otrzymał Stanisław Tołwiński. Ta sytuacja spowodowała, że kolejne głosowanie w Radzie Dzielnicy zakończyło się remisem. Taki obrót spraw zmotywował burmistrza dzielnicy do osobistego wystąpienia z petycją w tej sprawie do wojewody. Skierowano także do Sądu Administracyjnego sprawę procedury zmiany nazwy ulicy. Obecnie trwa oczekiwanie się na decyzję sądu. Ostatecznie sąd podjął decyzję o przywróceniu nazwy.

Co utrudniało realizację? 

Przede wszystkim były to względy polityczne. Wiele osób nie podzielała opinii twórców akcji.  

Brak czasu osób zaangażowanych, a także niedostateczna ilość osób rozpowszechniających informacje o projekcie szerszej publiczności, nie tylko w internecie. 

Co nam pomogło w realizacji? 

Zaangażowanie inicjatorów akcji, ich wysokie kompetencje społeczne oraz kontakty osobiste z innymi mieszkańcami dzielnicy.  

Pomocny był także przychylny stosunek części radnych, odpowiedni wybór narzędzi internetowych oraz pozytywny odbiór akcji przez mieszkańców dzielnicy.

Stanisław Tołwiński


Zaloguj się lub Zarejestruj się by zostawić komentarz.
Niniejszy pomysł ma żadnych powiadomień.
Postęp

100 %

Nie ma zdefiniowanych wydarzeń
sponsors