Pomysłowy Żoliborz

Wróć

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich

admin admin  •  02-04-2019  •    Brak komentarzy
źródło: www.nagrodabrukalskich.pl
źródło: www.nagrodabrukalskich.pl


Kod wniosku: -2019-04-6

Nagroda Stowarzyszenia Żoliborzan dla najlepszej inwestycji budowlanej w duchu żoliborskim.

Główne cele

  • Wskazanie dobrych przykładów i praktyk, zachęcenie inwestorów planujących remont czy budowę do uwzględnienia w swoich projektach specyfiki Żoliborza. 

  • Uwrażliwienie mieszkańców na piękno otaczającej ich architektury. 

  • Uhonorowanie Barbary i Stanisława Brukalskich.

Lider/Liderka/Grupa inicjatywna

Antoni Ożyński, Stowarzyszenie Żoliborzan

Sojusznicy

Patronat honorowy: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARP

Patronat medialny: miesięcznik Architektura, Radio RDC Partnerzy konkursu: Stołeczny Konserwator Zabytków, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz

Wykorzystane narzędzia

  • Dofinansowanie od Stołecznego Konserwatora Zabytków – środki celowe (pozakonkursowe, uzyskane na drodze współpracy), które zostały przeznaczone na zakup tablic dla zwycięskich inwestycji – wsparcie cechowało się minimum formalności, ponieważ przebiegało całkowicie po stronie biura konserwatora.  

  • Działanie wsparł Burmistrz Dzielnicy Żoliborz, ktory sfinansował wynajem sali na finał Nagrody oraz drobny poczęstunek – podobnie jak wsparcie konserwatora były to środki celowe, które pozostały po stronie Urzędu Dzielnicy.

  • Nagłośnienie za pomocą szeroko zakrojonej akcji medialnej – publikowanie informacji zarówno o etapie zgłoszeń do nagrody, wynikach, jak i wywiady o idei przyświecającej Nagrodzie.

  • Wykorzystanie mediów społecznościowych – aktywne prowadzenie strony Nagrody Brukalskich na Facebook-u.

  • Uzyskanie kilku ważnych patronatów, które przełożyły się później na rozpowszechnianie informacji o nagrodzie oraz na legitymację działań ze strony Urzędu Dzielnicy.

Miejsce

Adres zgłaszanej do konkursu inwestycji musi się znajdować w granicach administracyjnych dzielnicy Żoliborz.

Działania

Działanie zrodziło się z wewnętrznej niezgody autora na niszczenie żoliborskiej architektury przez nieprzemyślane inwestycje budowlane. Ta złość nie została jednak przekuta w krytyczne petycje, ale odwrócona w projekt pokazujący dobre przykłady budynków na Żoliborzu. Nie została powołana konkretna grupa projektowa – działania opierały się o silną motywację lidera-autora, który do projektu zebrał grupę sojuszników (w tym patronów), którzy punktowo angażowali się w działania. 

Za kolejne etapy projektu odpowiedzialny był więc sam lider – stworzenie regulaminu i materiałów graficznych, intensywna promocja, zbudowanie strony internetowej. Szczególnie aktywnie Nagroda była obecna w dzielnicowych i miejskich mediach w okresie zbierania zgłoszeń. W wyborze lauretatów wspierał lidera zespół ekspertów, którzy pro bono zdecydowali się na pracę w jury.  

Każda zwycięska inwestycja otrzymuje tablicę pamiątkową, która umieszczana jest na fasadzie budynku – jest to ważny element upowszechniania rezultatów projektu. W ciągu trwania edycji Nagrody lider nie planuje działań na rok następny, ponieważ nagroda jest przyznawana w cyklach nieregularnych (nawet trzy lata przerwy). Myśl o kolejnej edycji pojawia się spontanicznie, po kilku latach kiedy przybędzie w dzielnicy nowych inwestycji budowlanych. 

Z inspiracji Nagrodą im. Brukalskich wyrósł pomysł stworzenia „Poradnika dobrych praktyk architektonicznych“ – publikacji, która znajduje wielu zwolenników w świecie architektury i społecznikostwa. 

Czy działania są kontynuowane?

Tak, Nagroda była wręczana w kolejnych latach (w nieregularnych cyklach ze względu na ilość wykonanych inwestycji budowalnych). W  2019 roku nie jest planowana edycja rozdania nagrody, ale autor nie wyklucza działań za dwa-trzy lata.

Co utrudniało realizację?

Brak myślenia ze strony dzielnicy Żoliborz o łączeniu i spójności w działaniach wokół architektury – w opinii lidera potencjał marketingowy Nagrody nie jest dostatecznie wykorzystywany przez dzielnicę. Dominuje nastawienie, że skoro Nagroda jest inicjatywą Stowarzyszenia Żoliborzan, to wsparcie Urzędu Dzielnicy może być tylko punktowe. 

W ostatniej edycji Nagrody w 2018 roku czynnikiem utrudniającym działanie był również brak środków – według zapowiedzi lidera była to ostatnia edycja bez środków finansowych (szczególnie w kontekście wynagradzania ekspertów z jury).

Co nam pomogło w realizacji?

Samodzielność lidera-autora pomagała mu w podejmowaniu szybkich decyzji i nierozwlekaniu całego porocesu. Ważnym pomocnym czynnikiem była też wewnętrzna motywacja do pracy (niezgoda, społecznikowskie zacięcie) oraz wcześniejsze przygotowanie merytoryczne do pracy projektowej. 

Praktycznie pomocna okazała się wola i chęć do wolontariackiej pracy przez zaangażowanych sojuszników i ekspertów do pracy w jury.  

Co jest najlepszą inwestycją budowlaną w duchu żoliborskim?


Zaloguj się lub Zarejestruj się by zostawić komentarz.
Niniejszy pomysł ma żadnych powiadomień.
Nie ma zdefiniowanych wydarzeń
sponsors