Pomysłowy Żoliborz

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

ukończyła rewalidację i resocjalizację na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, absolwentka Informatyki Gospodarczej na wydziale Ekonomii UW. Badaczka zjawisk społecznych i facylitatorka. Specjalistka ds. konsultacji społecznych szczególnie w obszarze rewitalizacji miast. Autorka programów i gier szkoleniowych wzmacniających udział obywateli w kreowaniu polityk lokalnych.

sponsors