Pomysłowy Żoliborz

Filip Żyro

ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Współorganizuje Sektor 3.0. Promuje nowe technologie w organizacja społeczeństwa obywatelskiego.

sponsors